Welkom

Welkom bij politie vrouwenkoor 

‘The Blue Voices’

Corona

Door de strengere maatregelen, zijn onze koor oefenavonden weer gestopt. Zodra  de maatregelen dat toelaten gaan we weer starten.

Wij zijn The Blue Voices. Op dit moment nog een politievrouwenkoor, dat is opgericht in 2003, in de toenmalige regio Zuid-Holland-Zuid. Wij hebben de afgelopen 18 jaar onder begeleiding van verschillende dirigenten, in eigen beheer of in samenwerking met andere koren, mooie optredens en concerten verzorgd binnen de politie bij speciale gelegenheden, in verzorgingscentra, ziekenhuizen, korenfestivals, kerken en verzorgden ook kerstoptredens.

Stichting Politiemuziek Nederland

Als koor zijn wij sinds 2018 onderdeel van de landelijke Stichting Politiemuziek Nederland (SPN). De SPN behartigt de belangen van de politie muziekgezelschappen, bewaakt het muzikaal- en representatief niveau en draagt namens de Korpsleiding zorg voor de financiële ondersteuning. Zie voor meer informatie www.politiemuziek.nl.

Soort optredens

De SPN, en dus ook wij, hebben als doel onderlinge verbondenheid te stimuleren en uit te dragen. Bovendien vertegenwoordigen wij de Nationale Politie bij muzikale optredens. Dat kan in de vorm van begeleiding bij belangrijke evenementen en gebeurtenissen binnen de politie zijn, maar ook bij andere optredens. Daarom wordt opgetreden in het Representatieve Politieuniform. Bovendien treden wij op zonder bladmuziek.

Van vrouwenkoor naar gemengd koor

Binnen de Nationale Politie zijn 17 muziekgezelschappen, waarvan 7 koren actief. Er zijn nu binnen de politie alléén vrouwenkoren of mannenkoren. 
The Blue Voices heeft de ambitie om in september 2021 te starten met het énige gemengde politiekoor in Nederland. 
Met onze enthousiaste dirigent Christian Blaha zullen wij met veel plezier, saamhorigheid en met oog en oor voor kwaliteit, onze muzikale kwaliteiten bijeenbrengen.
Daarom zoeken wij enthousiaste mannen en vrouwen, die in dienst zijn van de Nationale Politie, Politieacademie of de Koninklijke Marechaussee.

Kom kijken op een maandagavond of de sfeer en het repertoire je aan staan. Zodra de coronamaatregelen dat toelaten starten we weer met onze kooroefenavonden. 

Klik op de link voor onze wervingsposter:

Klik op de link voor ons promotiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=PN8t7_DBJsQ

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.