Geschiedenis

Korte geschiedenis van ons koor

In 2003 kwam een groepje politievrouwen op het idee om een popkoor op te richten voor het toenmalige korps Zuid-Holland-Zuid. Deze groep werd aangevoerd door Carla Lans, die de eerste jaren ook voorzitter van het bestuur was. De naam The Blue Voices was snel gevonden en als repetitieruimte werd ons de kantine van het politiebureau Vissersdijk ter beschikking gesteld. De nummers worden vijf of driestemmig ingestudeerd en bij optredens zingen we uit het hoofd. Naast optredens bij verschillende politiegerelateerde evenementen, zoals nieuwjaarsbijeenkomsten, afscheid collegae, beëdigingen worden ook optredens verzorgd bij korenfestivals, verzorgingscentra, kerkdiensten en zijn ook met andere koren speciale kerstoptredens gegeven. Bovendien zijn in eigen beheer en in samenwerking met andere koren speciale concerten verzorgd i.v.m. jubilea van het eigen koor of een ander koor, een Valentijnsconcert, bijdrage aan Nationaal Politie Concerten (NPC) en het mede-organiseren van het 50 jarig jubileum concert van het NPC. Vanaf 2009 is er een ander bestuur gekomen bij The Blue Voices en vervulde Erna Flikkema tot het moment van de opheffing van het koor (1-8-2021) de voorzittersfunctie.

Onze dirigent was Christian Blaha.  Zie ook de pagina “Dirigent” voor meer informatie over Christian.

Reacties zijn gesloten.