Met ingang van 1 september 2017 begroeten wij een oude bekende als begeleider van ons koor:

Sjoerd van der Zwaag, die ons heeft geholpen de allereerste stappen te zetten en ons in de eerste vijf jaar te ontwikkelen tot een volwaardig en goed popkoor, is weer onze dirigent.

 

Sjoerd van der Zwaag

Geboren in 1962 te Leeuwarden. Een geboren en getogen Fries, komend vanuit een muzikaal “nest”. Op jonge leeftijd begonnen met muzieklessen, destijds nog op een oud harmonium. Hij bekwaamde zich al snel als kerkorganist en begeleidt door toonkunstenaar Jan Veninga werd hij klaargestoomd voor het conservatorium. Een hoogtepunt uit die periode was het concert, dat hij gaf tijdens de afsluiting van het laatste schooljaar van het Lienward College op het Muller orgel in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Uiteindelijk heeft hij er voor gekozen om na zijn middelbare school niet het muziekvak in te duiken, maar de opleiding tot fysiotherapeut te volgen.  De muziek bleef hem achtervolgen en werd een leuke hobby voor hem. Hij was te beluisteren als begeleidend organist voor meerdere koren in de Friese regio en werd vaste organist van het Diaconessen ziekenhuis te Leeuwarden. Door zijn contacten met diverse koren maakte hij veel zangavonden mee. Wellicht is hier de kiem gelegd voor het latere dirigentschap en voor de liefde met betrekking tot het zingen. In 1985 verhuisde hij naar de randstad en ging werken als fysiotherapeut in een Haags verpleeghuis.

In 1989 komt hij in aanraking met het koor Fortissimo in Overschie, Rotterdam. Als toetsenist versterkt hij het combo. Na twee jaar neemt hij het dirigentschap over en staat 10 jaar als dirigent/toetsenist voor dit unieke koor in de Rotterdamse regio. Hij zingt zelf ook graag als tenor, zowel in koren als in een gelegenheids a capella kwartet. Daarnaast is hij invallend organist en verzorgt hij de muzikale begeleiding van kerkdiensten.

Andere koren die inmiddels onder zijn bezielende leiding hebben gestaan, zijn: Vocal Heart, AmuZing en er is een gastdirigentschap bij Diff’rent Voices geweest van ruim een jaar. Op dit moment is hij al enkele jaren vaste dirigent van Zangvereniging Kunstmin te Strijen en nu sinds september 2017 de dirigent van  het politievrouwenkoor The Blue Voices. Hij was van dat koor gedurende de eerste vijf jaar na oprichting in 2003, ook de dirigent en sloot die vijf jaar af met een fantastisch lustrumconcert in Kunstmin.

Nu, na negen jaar weer terug op het honk van The Blue Voices.