sjoerd tbvKorte geschiedenis van ons koor.

In 2003 kwam een groepje politievrouwen op het idee om een popkoor op te richten voor het toenmalige korps Zuid-Holland-Zuid. Deze groep werd aangevoerd door Carla Lans, die de eerste jaren ook voorzitter van het bestuur was. De naam The Blue Voices was snel gevonden, en als repetitieruimte werd ons de kantine van het politiebureau Vissersdijk ter beschikking gesteld. Oorspronkelijk repeteerde het koor op dinsdagavond. In die begintijd werd het koor gedirigeerd door dirigent/zangcoach Sjoerd van der Zwaag, die uiteindelijk vijf jaar de muzikale leiding zou voeren. In die periode werd de vijfstemmige zang van The Blue Voices op vele optredens gehoord, bijvoorbeeld in een samenwerking met Ernst Daniel Smit, op de politiekorendag in de Grote Kerk van Dordrecht en diverse korenfestivals.

Het tijdperk met Sjoerd werd in 2008 afgesloten met een groot lustrumconcert in Kunstmin in Dordrecht. 

 

DSC 0184Na een moeilijke zoektocht naar Sjoerds opvolger vonden we Guillermo Quintero Rojas, die evenals Sjoerd vijf jaar onze dirigent zou zijn. Inmiddels vond er ook een bestuurswisseling plaats, en sindsdien is Erna Flikkema onze voorzitter. Onze repetitie-avond verschoof naar de woensdagavond.
Onder Guillermo's dirigentschap, werden er nieuwe wegen ingeslagen op het gebied van stemtraining, nieuwe solisten ontdekt, en het onderdeel a capella-zang werd aan onze vaardigheden toegevoegd.  Vele optredens in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, maar ook grote kerstconcerten en een eigen Valentijnsconcert gaven ons de gelegenheid onze nieuwe zangmogelijkheden te laten horen.

In juli 2013 kwam er met een mooi afscheidsconcert op de Vissersdijk ook aan deze periode een eind.

 

 blue voices42

In september 2013 kwamen The Blue Voices onder leiding te staan van Patrick van Dessel, die ons vooral op gebied van energie en uitstraling tijdens optredens veel heeft bijgebracht. 
Onder zijn leiding zijn er een flink aantal optredens gegeven, waaronder het korenfestival van Dordrecht, een kerstconcert voor de Zonnebloem en ons eigen kerstconcert, gastoptredens bij Zanglust in Lekkerkerk en Nieuw-Leven in Schelluinen, en een speciale feestavond met het andere popkoor van Patrick, Let's Get Started. Door botsende agenda's van koor en dirigent lukte het uiteindelijk niet om langer samen te werken, dus moesten we voor seizoen 15-16 opnieuw op zoek naar onze vierde dirigent...

Ook zien we op deze foto de geluidsmannen/technici Joey en Mario, die onder Guillermo al hun intrede bij ons koor hebben gedaan. Zij begeleiden ons op onze concerten, maar dragen ook zorg aanschaf, onderhoud en eventuele reparaties aan onze apparatuur.

 

 Dordrecht 20150803 00654

Vanaf september 2015 werd het koor geleid door Dorine Maalcke.  Dorine leidt ook de popkoren "Just for fun",  en "Mozaïk"(Nederlandstalig), een a capella groep "Fmajeur7", het kerkkoor "Anaviem" ,allemaal koren in Zoetermeer. Verder heeft zij een inloopkoor in Leiden "Sing-in" en deed zij dus nog ons politievrouwenkoor "The Blue Voices" erbij! 

Met Dorine werkten we aan uitstraling, zangtechniek, harmonie en beweging. We hebben met haar ook enkele mooie (kerst) optredens neergezet!
In goed overleg is per september 2017 het contract met Dorine beëindigd, en legt zij haar taken als dirigent neer.
Op 11 oktober 2017 is afscheid van haar
 genomen.

 

 

 

1 september 2017

                                                                                                                                                                                   

Sjoerd van der Zwaag wordt na 9 jaar opnieuw dirigent van The Blue Voices.We hopen met hem de swung en dynamiek vast te houden in het koor.                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Onze oefenlokatie is nu in de kantine van het politiebureau aan de Rijnstraat 315, 3363 EJ in Sliedrecht.