Korte geschiedenis van ons koor.

sjoerd tbv

In 2003 kwam een groepje politievrouwen op het idee om een popkoor op te richten voor het toenmalige korps Zuid-Holland-Zuid. Deze groep werd aangevoerd door Carla Lans, die de eerste jaren ook voorzitter van het bestuur was. De naam The Blue Voices was snel gevonden, en als repetitieruimte werd ons de kantine van het politiebureau Vissersdijk ter beschikking gesteld. Oorspronkelijk repeteerde het koor op dinsdagavond. In die begintijd werd het koor gedirigeerd door dirigent/zangcoach Sjoerd van der Zwaag, die uiteindelijk vijf jaar de muzikale leiding zou voeren. In die periode werd de vijfstemmige zang van The Blue Voices op vele optredens gehoord, bijvoorbeeld in een samenwerking met Ernst Daniel Smit, op de politiekorendag in de Grote Kerk van Dordrecht en diverse korenfestivals.

Het tijdperk met Sjoerd werd in 2008 afgesloten met een groot lustrumconcert in Kunstmin in Dordrecht.


 

Na een moeilijke zoektocht naar Sjoerds opvolger vonden we Guillermo Quintero Rojas, die evenals Sjoerd vijf jaar onze dirigent zou zijn. Inmiddels vond er ook een bestuurswisseling plaats, en sindsdien is Erna Flikkema onze voorzitter. Onze repetitie-avond verschoof naar de woensdagavond.
Onder Guillermo's dirigentschap, werden er nieuwe wegen ingeslagen op het gebied van stemtraining, nieuwe solisten ontdekt, en het onderdeel a capella-zang werd aan onze vaardigheden toegevoegd.   Vele optredens in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, maar ook grote kerstconcerten en een eigen Valentijnsconcert gaven ons de gelegenheid onze nieuwe zangmogelijkheden te laten horen.

In juli 2013 kwam er met een mooi afscheidsconcert op de Vissersdijk ook aan deze periode een eind.

 

 

blue voices42

In september 2013 kwamen The Blue Voices onder leiding te staan van Patrick van Dessel, die ons vooral op gebied van energie en uitstraling tijdens optredens veel heeft bijgebracht.
Onder zijn leiding zijn er een flink aantal optredens gegeven, waaronder het korenfestival van Dordrecht, een kerstconcert voor de Zonnebloem en ons eigen kerstconcert, gastoptredens bij Zanglust in Lekkerkerk en Nieuw-Leven in Schelluinen, en een speciale feestavond met het andere popkoor van Patrick, Let's Get Started. De samenwerking werd door verschillende omstandigheden beëindigd, dus moesten we voor seizoen 15-16 opnieuw op zoek naar onze vierde dirigent.

Op de foto staan ook de geluidsmannen/technici Joey Maidman en Mario van Aalst, die onder Guillermo al hun intrede bij ons koor hebben gedaan. Zij begeleiden ons bij de concerten. Zij dragen zorg gedragen voor de aanschaf, onderhoud en eventuele reparaties aan onze apparatuur. Inmiddels is alleen Joey nog beschikbaar, omdat Mario een drukke baan gekregen heeft.

 

 

Dordrecht 20150803 00654

 

Vanaf september 2015 werd het koor geleid door Dorine Maalke. Dorine leidt ook de popkoren "Just for fun" en "Mozaïk"(Nederlandstalig), een a capella groep "Fmajeur7" en het kerkkoor "Anaviem". Dit zijn allemaal koren in Zoetermeer. Verder heeft zij een inloopkoor in Leiden "Sing-in" en was zij vanaf 2015  onze dirigent. Met Dorine werkten we aan uitstraling, zangtechniek, harmonie en beweging. We hebben met haar ook enkele mooie (kerst) optredens neergezet! In goed overleg is per september 2017 het contract met Dorine beëindigd, en legde zij haar taken als dirigent neer.
Op 11 oktober 2017 is afscheid van haar
 genomen.

 


 

                                                                                                                                                                 

 

 

Vanaf 1 september 2017 tot 1 april 2019 is Sjoerd van der Zwaag is na 9 jaar opnieuw dirigent van The Blue Voices geworden. Met hem is de swung en dynamiek weer terug in het koor gekomen .Hij wist met veel humor, maar ook aandacht voor detail en de muzikale kwaliteit, ons tot hele goede prestaties te bewegen. Jammergenoeg ging hij onverwachts verhuizen naar Houten en kon het dirigentschap voor ons koor niet meer combineren met zijn privéleven.

 

 

 

 

Cristian Blaha is nu onze nieuwe dirigent vanaf 25 maart 2019. We zijn  nu ook naar de maandagavond verhuisd, omdat Christian voorlopig verplichtingen heeft op de woensdagavond. We zijn aangenaam verrast door zijn muziekale kwaliteiten en  we gaan werken aan en nieuw elan binnen het koor. Christian woont in Middelburg en is behalve onze dirigent ook dirigent van het Middelburgs Kamerkoor,  pianist bij het koor Lichte muziek A58 en hoofdvakdocent Compositie aan het University College Roosevelt. Zie ook de pagina Dirigent voor meer informatie over Christian.

.                                                             .