Op deze pagina zijn de meest recente gebeurtenissen van The Blue Voices te vinden. 

Optreden Parkzicht

Op 5 juli hebben wij een inspirerend concert gehad in Zorgcentrum Parkzicht in Sliedrecht, waarbij Sjoerd van der Zwaag op zijn eigen onnavolgbare entousiaste wijze ons en het publiek meenam door het programma.

Zie ook de foto´s op de foto pagina.

 

Juli 2018 Oproep om nieuwe leden te werven

Landelijk zijn er op het gebied van politiemuziek veel ontwikkelingen. Alle politiekoren en muziekgezelschappen zijn nu ondergebracht in de stichting politiemuziek Nederland(SPN). Dat houdt o.a. in dat we niet meer van de eigen eenheid subsidie ontvangen, maar dat dit landelijk gebeurt. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee om vertegenwoordiger van de politie te mogen zijn.

Een daarvan is dat het koor tenmiste voor 25 % uit medewerkers van de politie moet bestaan. Volgens onze statuten mochten ook partners en famlilieleden van politiemedewerkers lid zijn van het koor. De afgelopen twee jaar hebben  jammer genoeg een aantal leden in actieve politiediens, om verschillende redenen afscheid genomen van het koor. ( w.o.moeder of oma geworden) We hebben drie jaar de tijd om te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de SPN. Vandaar dat we een oproep doen aan vrouwelijke medewerkers, die op redelijke reisafstand van Sliedrecht wonen, onze oefenlocatie. Wij vallen onder de eenheid Rotterdam, maar ook personeel van andere eenheden mag volgens onze statuten deelnemen aan het koor. Dus heb je plezier in zingen en ben je een vrouwelijke politieambtenaar, kom vrijblijvend eens kijken op onze kooroefenavonden op woensdag tussen 19.45 en 21.45 uur in de kantine van het politiebureau aan de Rijnstraat 315 in Sliedrecht.

Contact opnemen voor extra informatie kan ook, zie de contactpagina van deze website.

 

 

 

 

Klik Titel aan van het gewenste bericht om het hele artikel te lezen.