Nieuwe ontwikkelingen

Landelijk zijn er op het gebied van politiemuziek veel ontwikkelingen. Alle politiekoren en muziekgezelschappen zijn nu ondergebracht in de stichting politiemuziek Nederland(SPN). Dat houdt o.a. in dat we niet meer van de eigen eenheid subsidie ontvangen, maar dat dit landelijk gebeurt. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee om vertegenwoordiger van de politie te mogen zijn.

Een daarvan is dat het koor tenmiste voor 25 % uit medewerkers van de politie moet bestaan. Ons koor heeft de afgelopen twee jaar jammer genoeg om verschillende redenen afscheid moeten nemen van een aantal vrouwen in actieve politiedienst. We hebben nu nog een jaar de tijd om te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de SPN.

Vandaar dat we een oproep doen aan vrouwelijke medewerkers van de Nationale Politie, die op redelijke reisafstand van Dordrecht wonen, onze oefenlocatie.

Wij vallen onder de eenheid Rotterdam, maar ook personeel van andere eenheden mag volgens onze statuten deelnemen aan het koor. Dus heb je plezier in zingen, kom dan vrijblijvend eens kijken op onze kooroefenavonden of de sfeer en het repertoire je aanstaat. We oefenen elke maandagavond tussen 19.45 en 21.45 uur in de kantine van het politiebureau aan de Vissersdijk Beneden 2 in Dordrecht. 

Contact opnemen voor extra informatie kan ook, zie de contactpagina van deze website.